Ettevõtte tutvustus

Äriabi OÜ põhitegevuseks on raamatupidamisteenuse ja finantskonsultatsioonide osutamine, finantsalase tegevuse analüüs ning nõustamine, maksudega seotud probleemidele lahenduste pakkumine nii eesti- kui venekeelsetele klientidele, arvestades kehtivat seadusandlust ja selle muudatusi. Samuti koostame projekte ja äriplaane nii tegevust alustavatele, kui ka juba tegutsevatele ettevõtjatele ja ettevõtetele, taotlemaks tegevuse alustamise toetust, stardiabi toetust, arengu-ja kasvutoetust ning mitmeid teisi lisafinantseeringuid.

 Äriabi OÜ spetsialiseerub väike ja keskmise suurusega ettevõtete, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate teenindamisele.

 Äriabi OÜ osutab soodsa hinnaga usaldusväärset ning kvalifitseeritud raamatupidamisteenust  klientidele erinevates piirkondades Läänemaal ja Harjumaal.

 Meie ettevõte pakub klientidele praktiliselt kõiki äriühingu edukaks tegutsemiseks vajalike teenuseid:

 

  • Soovite alustada äritegevust - valmistame ettevõtte asutamisdokumendid, koostame äriplaane
  • Aitame tegevust alustaval firmal sisse seada raamatupidamist (ettevõtte üld-ja raamatupidamise siseeeskirjade koostamine, ametijuhendite koostamine, lepingute ettevalmistamine)
  • Aitame välja töödata korrektselt toimiva raamatupidamissüsteemi ning abistame maksude optimeerimisel vastavalt kehtivale seadusandlusele
  • Teostame ettevõtte raamatupidamisliku arvestust täisteenusena (kogu raamatupidamistöö mahus) ehk baaspaketina
  • Teostame ettevõtte raamatupidamistööd osaliselt- teatud raamatupidamislõikude osas või aruandluse osas
  • Koostame kalkulatsioone (arvutame kaupade ja teenuste omahinnad ning kujundame selle alusel konkurentsivõimelised ja majanduslikult õigustatud realiseerimishinnad)
  • Aitame tegeleda võlgnevustega (koostöös inkassofirmaga)
  • Koostame firma edukaks arenguks vajalikud eelarved ja finantsprognoosid
  • Osutame finants-ja maksukonsultatsioone
 
info@ariabi.net