Teenuse hinnakiri

Kuna oleme väikefirma ning meie üldkulud on madalad, siis oleme ka paindlikud oma hinna-

poliitikas ja saame arvestada klientide soovide ja võimalustega.

 

 

 

Äriabi OÜ raamatupidamisteenuse hindade kujundamisel on lähtutud konkreetse töömahu

teostamisest, mis sõltub dokumentide arvust kuus. Iga dokumendi vormistamise puhul

 

kontrollitakse vastavust kehtestatud Raamatupidamise seaduse nõuetele ning kirjendatakse

raamatupidamisprogrammi. Iga dokumendi kirjendamisel tekivad dokumendile vastavad kanded.

Töödeldud dokumentide kannete arv on aluseks raamatupidamise teenuse hinnakujundamisele.

 *erandiks on panga väljatrükk, kus on iga laekumise ja tasumise kohta eraldi kanne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnakiri ühe kuu teenuse osutamise kohta näeb välja järgmiselt, kuid ei ole lõplik.

Iga klient ja teenus on eriline ning konkreetne hind on läbirääkimiste küsimus.

Küsige konkreetset hinnapakkumist vastavalt Teie firma vajadustele ja saate

parima pakkumise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raamatupidamise sisseseadmine

 

(kokkuleppe hind)

 

 

(raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine,kontoplaani ja aruandluse kujundamine)

Teenuse baashinnad:

 

 

 

 

 

 

  kuni 25 (dokumenti ehk kannet)

 

699.-

 

 

 

  kuni 50 (dokumenti ehk kannet)

 

1190.-

 

 

 

  kuni 100 (dokumenti ehk kannet)

 

1990.-

 

 

 

  kuni 150 (dokumenti ehk kannet)

 

2590.-

 

 

 

  kuni 200 (dokumenti ehk kannet)

 

3450.-

 

 

 

  kuni 250 (dokumenti ehk kannet)

 

4150.-

 

 

 

  kuni 300 (dokumenti ehk kannet)

 

4750.-

 

 

 

  kuni 350 (dokumenti ehk kannet)

 

5350.-

 

 

 

  kuni 400 (dokumenti ehk kannet)

 

6350.-

 

 

 

  kuni 450 (dokumenti ehk kannet)

 

7350.-

 

 

 

  kuni 500 (dokumenti ehk kannet)

 

8350.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eraldi hinnaarvestus on meie ettevõtte poolt koostatud dokumentidele:

 

  palgaarvestus (esimene töötaja)

 

150.-

 

 

 

  palgaarvestus (iga järgmine töötaja)

 

50.-

 

 

 

  personaliarvestus (üks töötaja)

 

 

40.-

 

 

 

  põhivara arvestus (üks põhivahend)

 

10.-

 

 

 

  laoarvestus (+ amortisatsioon) ( üks artikel)

10.-

(kokkuleppel)

 

  komandeeringu aruanne

 

 

110.-

 

 

 

  kassaorder

 

 

 

5.-

 

 

 

  arve koostamine

 

 

 

5.-

 

 

 

  maksekorraldus

 

 

 

5.-

 

 

 

  koopia

 

 

 

 

3.-

 

 

 

  meeldetuletus kliendile posti teel

 

15.-

 

 

 

  maksuametile deklaratsiooni koostamine

 

200.-

 

 

 

  statistikaaruanne

 

 

 

300.-

 

 

 

  vahearuanne(bilanss, kasumiaruanne,rahavoog)

400.-

 

 

 

  majandusaasta aruanne

 

 

hind võrdub ühekordse kuutasuga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baasteenuse hinna sisse kuulub algdokumentide toimetamine kliendilt vastavalt kokku lepitud

ajale, dokumentide kontroll ja sisestamine raamatupidamisprogrammi, müügi-ja ostureskontro,

kontroll võlgnevuste üle, kulude, tulude arvestus objektide või osakondade lõikes, kassa-

raamatupidamine, päevaraamatu, pearaamatu ja saldoandmikute pidamine,

finantsaruandluse väljendite väljatrükk.

 

 

Äriabi OÜ kasutab teenuse osutamiseks raamatupidamistarkvara VERP 6,5, mis on soetatud

AS Gaiasoft'ist ning on mugav, litsentseeritud ja väga hea ülesehitusega.

 

 

Raamatupidamisprogramm võimaldab pidada kulude, tulude arvestust liikide

kaupa ja samas ka kulukohtade, ehk objektide, projektide või mis iganes üksuste kaupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äriplaanide, projektide, eelarvete ja finantsprognooside koostamise hinnad kujunevad  individuaalse

kokkuleppe alusel.

 

 
info@ariabi.net